katya_lu Синоними 6 Синоними 600 0 СИНОНИМИ Кликнете върху цифра от кръстословицата. Въведете отговора в прозорчето горе в ляво. ЗЪЛОБРАЗВТВЪРДОСТККОУХРАБРОСТОАСГТАНРАВ ЗЪЛлошОБРАЗликТВЪРДОСТякостХРАБРОСТсмелостНРАВхарактерЛОВЪКсръченСКОРОСТбързинаУРАГАНбуряУРАГАНбуря Напишете синоними на дадените думи. Кликнете върху цифра от кръстословицата. Отговора запишете в прозорчето горе в ляво. Натиснете бутона "Въведи". Правилно! Правилната буква е добавена. 0 1 Въведи 1 1 0 1 OK Подскажи 0 0 => <= Index 0 0 0 contents.htm Geneva,Arial,sans-serif small #0080c0 #ffff00 #21deda #800040 #b946ad #c628d7 #ede805 http://yourserver.com/cgi-bin/FormMail.pl you@yourserver.com Въвевете името си: едно две три