Сливен - нашият град

 

“Ето го, заграден на запад и север от високи рътлини и скалисти хребети, той е застанал на границата между Стара планина и равнината, опрял гръб на Балкана, с лице към Тракия…”


(К. Константинов)

 

Неоспорима е щедростта на природата към Сливен. Скалният масив “Сините камъни”, чистият въздух, изобилието на вода, умереният климат, минералните извори, плодородната долина на Тунджа и Сливенското поле са само част от нейните дарове.

Мястото на днешния град е обитавано от хилядолетия. Историята ни отвежда към времето на траките и после пласт върху пласт откриваме присъствието на римляни, славяни, гърци, усещаме духа на Първото и Второто българско царство.

Нашите прадеди създават селището на кръстопът и това е едно от големите предимства на Сливен, играло важна роля в неговото минало и настоящо развитие.

Сливен заема особено място в икономическия живот на България. Тук са направени първите стъпки на българската индустрия, благодарение на обстоятелства от географски и исторически характер, съчетани с предприемчивостта на сливенеца Добри Желязков. През 1834 г. той създава първата текстилна фабрика на Балканския полуостров. Това оказва огромно влияние върху по-късното развитие и съвременния облик на Сливен.

Неизменен белег на дълголетната история на града е и духовността. Култов център от времето на античността, градът развива тези свои функции в един нов смисъл през Ранното християнство и Средновековието. Сливен е сред най-значимите духовни средища в България повреме на Възраждането. Той е родно място на първия български поет Добри Чинтулов, на първия български художник, получил академично образование, Димитър Добрович, на много видни българи, чиито имена са свързани с развитието на българската и европейската наука и култура, на просветното дело и стопанското развитие в българските земи. През 1827 г. в Сливен е открито училище, а през 1860 г. е създадено читалище “Зора”. Забележителен е и днешният принос на Сливен в културната съкровищница на България. Много имена на изтъкнати съвременни творци и учени се свързват с нашия град.

Още през първите столетия на османското владичество Сливен и Сливенският край се превръщат в средище на хайдушкото движение – една от най-обичайните форми на съпротива против турското робство. Това поражда славата на Сливен като град на стоте войводи. Той е известен като родно място на националните герои Хаджи Димитър и Панайот Хитов.

Съвременният Сливен обединява функциите на стопански и духовен център с тези на областен и общински административен център. Със своите 112 103 /2006 г./ жители той е осмият по големина в страната.

АРХИТЕКТУРНИ И КУЛТУРНИ ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ

Внушителни и легендарни са символите на Сливен – Сините камъни, Стария бряст, паметникът на Хаджи Димитър, на 7-ми конен полк – “Орлето”, градският часовник, фабриката на Добри Желязков, Чинтуловите песни… Символи, обединяващи предприемчивия дух, бунтовния плам, будителския порив. Дори и за гостите на града, които не познават българската история, те придобиват смисъл, защото това не са застинали късчета история, а част от съвременната атмосфера на града. В Сливен си дават среща историята и традицията със съвременната динамика и многообразие – съчетание, в което се крие неповторимото очарование на града под Сините камъни, "…града, събрал ведно старо и ново, калдъръм и асфалт, старинен чардак и днешна многоетажност, …събрал не само ветрове и реки ведно (оттам и името му), а събрал минало с настояще, днешна радост с минала мъка” (Дамян Дамянов).

 

 СИНИТЕ КАМЪНИ

“Над всичко е лазурно-матовотосияние на Сините камъни, което ще даде истинският колорит на дните ни, от първия до последния.” (Константин Константинов) “Сливен има много символи. Може би най-прочутият сред българите са Сините камъни. След пролетен дъжд, когато въздухът е бистър и слънчев, те сияят в теменуженото над града. Морскосини са в зноен летен ден. Сиви, смръщени и някак корави са наесен, когато прочутият вятър подгонва облаците над тях и те като бели стада ги преливат, сурват се надолу сякаш в чаша на огромен водопад…” (Дамян Дамянов)

 

 

 ПАМЕТНИКЪТ НА ХАДЖИ ДИМИТЪР


Не можем да си представим Сливен без присъствието на легендарния войвода Хаджи Димитър на централния сливенски площад. Един от неотменните символи на града, паметникът е свидетелство за славния подвиг и народната признателност. Неговият архитект е Юрдан Юрданов, а скулпторът Стефан Пейчев сътворява фигурата на Хаджи Димитър, както и 5 от бюстовете на видни сливенски възрожденци на същия паметник. Останалите 3 бюста са дело на Васил Вичев, Димитър Гаджалов, Янко Павлов. Петър Дамянов и Стефан Павлов са автори на другите релефи на паметника.

 

Паметникът на Хаджи Димитър е официално открит на 8 ноември 1935 г. “благодарение на щедрите дарения на някои сливенски граждани и фирми, на сливенските кооперации, Популярна банка, както и на църквата “Свети Димитър”, Общината, Държавата и сливенските културни дружби в София и Бургас, също благодарение на учениците от цяла България…” През 1993–94 г. със средства на Сливенската община паметникът е основно реставриран.

При откриването на паметника през 1935 г. за пореден път се подчертават патриотичните заслуги и жертвения влог на Хаджи Димитър и Сливен за събуждането на народната свяст и порива към свободата:

“В тоя момент ние сме пред един паметник, пред един внушителен белег на признателност към делото и саможертвата на легендарния герой Хаджи Димитър Асенов, който преди 67 години сложи своята глава за свободата на българския народ.”“Хаджи Димитър Асенов е сливенски гражданин, но той не принадлежи само на Сливен, той е на България и всеки кът от българската земя го счита за свой герой. Сливенци могат да бъдат горди, че техният исторически град е дал великан, признат от цял народ, великан, за когото песни се пеят, за когото историята легенди разказва и чието име се носи от поколение на поколение като същинска легенда.” 

 ГРАДСКИЯТ ЧАСОВНИК


Един от символите на Сливен с особено, магнетично-притегателно присъствие, е градският часовник.
Строителството на новия Общински дом, над който се извисява часовниковата кула, завършва през 1936 година. Три години по-късно в кулата са настанени механичното сърце и кръглоликият циферблат на градския часовник. От стария, сътворен в 1808 година от сръчните ръце на майстор Атанас Часоправителя, и волните пожертвования на сливенското гражданство – сега е останала само камбаната. И днес тя отмерва часовете от градската часовникова кула и ни подсеща за приемствеността, но и за необратимостта на отминаващото време.
Градският часовник вече повече от 60 години отмерва личното и общественото време на сливенци.

 

ФАБРИКАТА НА ДОБРИ ЖЕЛЯЗКОВ 

Още през 18-ти и началото на 19-ти век вълнено-текстилното производство на Сливен е широко известно в пределите на Турската империя. Обилната планинска вода, силно развитото овцевъдство в района и новите парично-стокови отношения в Турция обуславят развитието на характерния за Сливен занаят – абаджийството.

Напуснал Сливен при масовото преселване на сливенци в Русия след Руско-турската война от 1828 – 1829 г. Добри Желязков се установява в Екатеринослав, където се запознава с развитието на текстилната промишленост в Русия. Там снема модели от станове, чекръци, дараци, купува някои и през 1834 г. след завръщането си в Сливен изгражда специализирана работилница за производство на вълнени тъкани с манифактурно разпределение на труда.

Качеството и вида на произведеното от Добри Желязков сукно предизвиква интереса на турската администрация. В него тя вижда възможност за намаляване на вноса от чужбина. Добри Желязков е повикан с изработени от него мостри пред султана. Те са одобрени и с известния султански ферман от 1836 г. е възложено изработването на платове от представените образци при оказване на пълно съдействие на Добри Желязков. Във фермана е посочено: “Такива лица, находящи се в империята ми като него, са заслужили моето имперско благоволение”.

 

ЧИНТУЛОВИТЕ ПЕСНИ

 

Сливен е родният град на родолюбеца Добри Чинтулов (1822–1886), народен учител и поет, автор на революционни песни, които вдъхновяват народа в борбата му срещу поробителя. Песни, вълнуващи и до днес като израз на народностната гордост и свободолюбие.

“Символ на Сливен са, ако приемете, и песните на Добри Чинтулов. Особено когато в зашуменото дворче на неговата къща, в деня на Даскал Добри – тъй го наричал народът, цигулка или тръба звънко извиси мелодията на “Къде си вярна ти любов народна…”, а сърцето ви заповтаря верните думи, дето могат да се кажат само с тия звукове. Идеите на Чинтулов дотолкова са се сраснали с нашето съзнание, че в герба на Сливен неговият млад юнак зове с тръба братята си, препуснал вихром коня над стенещия Балкан” (Дамян Дамянов) 

ГРАД НА ДУХОВНОСТТА

Културното наследство намира продължение в живота на днешния Сливен. Тук работят три държавни културни института – Драматичен театър, Куклен театър и Национален музей на текстилната индустрия, а също и редица общински културни институти. Историческият музей съхранява над 80 000 експоната. Художествената галерия притежава една от най-богатите колекции в страната с над 6000 творби и 3 постоянни експозиции. Регионалната библиотека разполага с уникален многоотраслов фонд, наброяващ над 265 000 библиотечни единици. Образцовото народно читалище “Зора” е най-старият културен институт в общината. В него функционират най-старата и най-голяма читалищна библиотека с над 125 000 тома литература, ценна колекция от старопечатни книги и периодика от Освобождението; Детска школа по изкуствата; хор “Добри Чинтулов”, носител на много награди от български и чуждестранни конкурси. В културния живот на града важно място заемат също Симфоничният оркестър и Ансамбълът за народни песни и танци. Клубът на дейците на културата е притегателен център за професионално-творческите сдружения. На територията на общината работят още над 50 читалища, 11 от които са в град Сливен, както и много колективи за любителско творчество.

В Сливенския край са съхранени 460 археологически, над 200 архитектурни и около 120 исторически паметници на културата, 9 от тях са с национално значение. Сред най-посещаваните са Музеят на текстилната индустрия, Музеят на сливенския бит, къщата на Хаджи Димитър, Художествената галерия, църквите “Св. София” и “Св. Димитър”.


 


За връзка

К. Луланска

Dragoman 1
Sliven
8800Events Calendar

Летен лагер в хотел "Абир" - Велинград

15.07.2011 07:04
Препоръчителен багаж за летния лагер: Бански, плажна хавлия, пояс (за децата, които...

—————

Честит празник, деца!

01.06.2011 11:06
Честит 1 юни, мили мои деца! Бъдете здрави, щастливи и добри! Запазете детското в...

—————

Кметът награди изявени ученици

24.05.2011 17:37
Днес кметът Йордан Лечков награди ученици, изявени в различни области. Между...

—————

Получаване на характеристики и избор на ЗИП

24.05.2011 15:59
Уважаеми родители, моля да дойдете в училище, за да получите характеристиките на...

—————

Екскурзия

24.05.2011 09:37
На 26.05.2011 г. ще се проведе екскурзия с маршрут Сливен - Несебър - Сл. бряг -...

—————

Номинации по случай 24 май

23.05.2011 22:24
По традиция, в навечерието на празника на българската просвета и култура,...

—————

Промяна на смените във връзка с външното оценяване

03.05.2011 21:22
От утре, 4 май, до края на учебната година  занятията за 4 клас ще се провеждат...

—————

Дипломацията на 4 "б" клас

03.05.2011 20:51
Миналия четвъртък четвъртокласници от "б" клас решха да си играят...

—————

Награждаване на класираните във Великденското математическо състезание

28.04.2011 21:34
Днес г-н Ст. Попов, председател на съюза на математиците в град Сливен, връчи...

—————

Всички статии.

—————